Välkommen till Nöttesta BK!

Om Nöttesta BK

Välkommen till Nöttesta BK, en ideell förening för boende i Nöttesta med omnejd.

Vår vision som förening är att låta medlemmar möta varandra i vardagen under okomplicerade former samt bistå medlemmarna med mötesplatsen Stenvallen , en plats att umgås på, gammal som ung genom diverse aktiviteter främst under sommarmånaderna.

Tillsammans skapar vi en trygg och fin gemenskap i vårt närområde i en lantlig miljlö, som vi alla värnar om.

Alla som vill bli medlemmar är välkomna. Medlemsavgiften är 50 kr.för enskild medlem och 150 kr för familj. 

Betalning sker till plusgirokonto 4804665-0. Mer info under fliken bli medlem

NBK:s verksamhet går runt varje år, mycket tack vare medlemsavgiften, så det är du som bidrar till klubbens fortsatta existens. 

Har du frågor och funderingar är du välkommen att kontakta oss

OBS ! Årsmötet kommer att hållas digitalt den 24 mars klockan 19.00.

Notera dag och tid i din kalender. Länken till årsmötet enligt följande: https://teams.live.com/94967048563255

 

 

Senaste nytt från NBK