Välkommen till Nöttesta BK!

Om Nöttesta BK

Välkommen till Nöttesta BK, en ideell förening för boende i Nöttesta med omnejd.

Vår vision som förening är att låta medlemmar möta varandra i vardagen under okomplicerade former samt bistå medlemmarna med mötesplatsen Stenvallen , en plats att umgås på, gammal som ung genom diverse aktiviteter främst under sommarmånaderna.

Tillsammans skapar vi en trygg och fin gemenskap i vårt närområde i en lantlig miljlö, som vi alla värnar om.

Alla som vill bli medlemmar är välkomna. Medlemsavgiften är 50 kr.för enskild medlem och 150 kr för familj. 

Betalning sker till plusgirokonto 4804665-0. Mer info under fliken bli medlem

NBK:s verksamhet går runt varje år, mycket tack vare medlemsavgiften, så det är du som bidrar till klubbens fortsatta existens. 

Har du frågor och funderingar är du välkommen att kontakta oss

Det blir tyvärringa aktiviteter i NöttestaBK:s regi i år heller. Detta pga.vi som förening inte kan säkerställa att våra aktiviteter vi planerat kan arrangeras på ett smittsäkert sätt utifrån de restriktioner som utfärdats i samband med Covid-19 pandemin. Det är givetvis tråkigt för oss som förening och våra medlemmart att vi inte kan ha aktiviteter tillsammans. Vår förhoppning är att Coronapandemin nu kommer att besegras med hjälp av vaccin och att vi åter får möjlighet att kunna genomföra medlemsaktiviteter under 2022.

Stenvallen kommer trots allt att hållas i trim för alla medlemmar som vill kunna nytja planen. Medlemmarna är hjärtligt välkomna hit för att spontant spela fotboll, brännboll eller ha andra aktiviteter under förtutsättning att man följer de riktlinjer som FHM och regering satt.

Håll ut och håll avstånd och ta hand om varandra

Med vänlig hälsning

NÖTTESTA BK

STYRELSEN

 

Senaste nytt från NBK