Årets aktiviteter 2021

 

År 2020 blev ett år helt utan aktiviteter i Nöttesta BK:s regi pga. restriktioner som utfärdats i samband med Covid-19 pandemin. Detta var tråkigt för oss som förening och för våra medlemmar. Vår förhoppning är att Coronapandemin nu kommer att besegras med hjälp av vaccin och att vi åter får möjlighet att kunna genomföra medlemsaktiviteter under 2021.

Då framtiden fortfarande är oviss ber vi er hålla er uppdaterade vi föreningens hemsida www.nottestabk.se Hemsidan kommer att uppdateras löpande.

Årsmötet kommer att hållas per länk den 24 mars klockan 19.00. Du är härmed inbjuden. Notera datum och tid i din kalender.

Alla aktiviteter är inställda under år 2021.

Länk till Årsmötet: https://teams.live.com/meet/94967048563255

 

Brännbollen börjar tisdagen den 8 juni klockan 19.00 Inställt under 2021

Påklädning av midsommarstången: Torsdagen den 24 juni med start kl. 18.00. Vi är glada för om du kommer och hjälper till.

Midsommarfirandet på Stenvallen Fredagen den 25 juni klockan 13.00 - 16.00 Inställt under 2021

Mälarmetet vid Ekensbergs brygga: Lördagen den 3 juli klockan 9.00 - 12.00. Inställt under 2021.

Medlemsavgiften/ år är 50 kr. för enskild medlem och för familj 150 kr.

Vi är tacksamma för om ni betalar avgiften senast den 31 januari till plusgirokonto nr. 4804665-0.

NBK:s verksamhet går runt varje år, mycket tack vare medlemsavgiften, så kom ihåg att det är du som bidrar till klubbens fortsatta existens.

Håll ut, så ses vi snart igen!

Styrelsen

NÖTTESTA BK