Bli medlem du också

Bli medlem och stöd vår lilla förening. Betala in medlemsavgiften till plusgirokonto 480 46 65-0.

Medlemsavgiften är 50 kr. för enskild medlem och 150 kr. för familj.

 

 

 

 

Email till styrelsen@nottestabk.se