Bli medlem du också

Bli medlem och stöd vår lilla förening. Betala in medlemsavgiften till plusgirokonto 480 46 65-0.

Spara posten eller bankens kvitto, det gäller som medlemsbevis. Skriv familjenamn + antal vuxna och barn på talongen. Maila oss adressuppgifter, förnamn och årtal då respektive medlem är född.

Medlemsavgiften är för

barn upp till 7 år 10:- och

för barn  över 7 år samt vuxna 30:-

 

 

Email till styrelsen@nottestabk.se